Jdi na obsah Jdi na menu
 


DigiflyNow Karpaty Cup 2012

 3. ročník DigiflyNow Karpaty Cup-u

11. 3. 2012


  

Preletová súťaž Digiflynow Karpaty Cup – 2012
sa koná v rámci Cross Country SR (CC SR)

Súťaž prebieha v termíne: 


od 15. 3. 2012 do 30. 9. 2012. (Čiže končí o mesiac skôr, aby sme mohli nebo zatvoriť ešte v prijateľnom počasí).

Podmienky účasti: 

1. Zúčastniť sa jej môže každý pilot, ktorý spĺňa podmienky účasti v súťaži Cross Country organizovanej LAA SR a ktorý sa do súťaže Digiflynow Karpaty Cup 2012 prihlási pred zapísaním prvého preletu do tejto súťaže. Zápis je podmienený uhradením štartovného 10 € (osobne dusho), alebo na číslo účtu: 2613195719/1100. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

2. V súťaži sa lieta podľa aktuálne platných leteckých predpisov SR. Zodpovednosť za ich dodržanie nesie pilot, ktorý prihlásením svojho výkonu do CC prehlasuje aj ich dodržiavanie. 

3. Prihlásiť do súťaže Digiflynow Karpaty Cup sa môže pilot počas celej doby súťaže, zarátavať sa budú jeho bodované výkony dosiahnuté po zaplatení štartovného.

4. Každý pilot môže súťažiť len v jednej kategórii (podľa výkonu krídla na ktorom lieta (Standart, Sport). Ak pilot lieta na viacerých krídlach rôznej kategórie môže si sám určit, prelety na ktorom krídle (príp. ktorej výkonnostnej kategórie) sa mu budú započítavať do súťaže Digiflynow Karpaty Cup.

Štartovné: je 10 €, splatné pred prvým prihlásením letu započítavaným do súťaže. Z vyzbieraného štartovného sa pre víťazov všetkých kategórií zabezpečia odmeny a tričko.


Bodované výkony (prelety): 
Do súťaže
 Digiflynow Karpaty Cup sa započítajú len prelety z (našich) malokarpatských štartovačiek (Orešany, Záruby, Plavecký hrad, Rebro, Sološnica, Presskam, Pecková, Ostrý vrch, Čelo, Košariská). Prelety sa prihlasujú klasicky do CC SR, odkiaľ ich započítame do Digiflynow Karpaty Cup-u. Minimálna vzdialenosť pre prihlásenie výkonu je 5 km. Počet bodovaných preletov (4 bodovo najhodnotnejšie) ako aj bodové hodnotenie je totožné ako v celoslovenskej súťaži CC SR. 
UPOZORNENIE: Všetci piloti sú povinní riadiť sa platnými leteckými predpismi. Zodpovednosť za ich dodržanie nesie pilot.

Kategórie: 
v ktorých sa preteká (
STANDARD, SPORT) definované podľa CC.

Okrem týchto kategórií budú vyhlásení víťazi kategórií:


Najlepší nováčik...
Najusilovnejší pretekár (pilot s najväčším počtom prihlásených preletov z malokarpatských štartovačiek s minimálnou vzdialenosťou 5 km).

Vyhodnotenie súťaže: 
Na záver súťaže (predbežne 10/2012) bude vyhlásenie výsledkov spojené s uzavretím sezóny –
 Zatváranie neba (guláš, pivko...) 

Partneri súťaže: 
Hlavní partneri: Digifly flynow Karpaty Cup-u  www.digifly.sk a www.flynow.sk, ktorí zabezpečia hlavné ceny pre víťazov

 

 VÝHRY:

archimede-plus_small.jpg

 

 

 KATEGÓRIA SPORT


1. miesto - Prístroj Digifly

2. miesto - Zľavový kupón na nákup prístroja Digifly 

3. miesto - Zapožičanie prístroja Digifly – na jeden mesiac

 

 

spot_mess.png

  

KATEGÓRIA STANDARD

1. miesto - SPOT - Satelitný GPS Messenger  

2. miesto kupon na nakup v hodnote 100 €

3. miesto - kupon na nakup v hodnote 50 €

 

V rámci možností budú odovzdané aj ďalšie drobné výhry.

 

 

 

Vážení  športoví priatelia,

na spestrenie tohtoročnej sezóny sme si pre vás pripravili zábavno-poznávaciu podsúťaž

Digifly-KUČOVINY.

Súťaž  bude prebiehať podľa pravidiel Digifly Karpaty Cup 2012

Cieľom bude, tak ako to už býva dobrým zvykom,  zbieranie bodov. Počítať sa bude prelet cez niektorý z troch (štyroch) OB s cylindrom 1.km:

1.Slepý vrch (Oresanky) (17,41267 / 48,45822)

2. Záruby start (17,39005 / 48,52617)

3. Soloska-start  (17,25255 / 48,45737), Plavecký hrad (17,2682 / 48,4935)

 

Každým preletom cez OB sa pilotovi započíta jeden bod (nie sú určené tipy tratí, ani koeficienty), môže letieť len prelet z jedného bodu na druhý (Orešany – Jablonica cez OB Záruby - započíta jeden bod), letieť trať s návratom, alebo pokračovať na ďalší OB (Orešany – Sološka – Záruby - započíta 2 body) atď. Ako ďalší bod sa započítava len iný bod ako práve dosiahnutý (t.z. nepočíta sa preskok k ďalšiemu OB a tam „zbierať“ body svahovaním. Štart sa nezapočítava ako prvý OB, ale až v prípade jeho opätovného dosiahnutia ako ďalší OB.

 Do súťaže bude zaradený každý prihlásený preletár, piloti nebudú delení podľa kategórií PK (bude len jedna kategória)

 Výherca získa putovnú vecnú cenu. J

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář